ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔΗΦ)

Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας «ΣΥΖΩΗ» έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί ειδικά για άτομα που μαζί με διαταραχές όρασης (μερική ή ολική τύφλωση) έχουν και πρόσθετες αναπηρίες (νοητική υστέρηση, αυτισμός, εγκεφαλική παράλυση, νευρομεταβολικά σύνδρομα).

Η ανέγερσή του πραγματοποιήθηκε από οικογένειες του Συλλόγου σε οικόπεδο που παραχώρησε για τον σκοπό αυτόν ο Δήμος Καλαμαριάς, χάρη στις δυο μεγάλες δωρεές της κυρίας Λευκοθέας Μάτη και του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης και Εταιρειών Εμπορίας Καπνού. Πρόκειται για το μοναδικό Κέντρο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα που παρέχει εξειδικευμένα  εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα παρέμβασης για άτομα με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες και λειτουργεί σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του από τον Ιανουάριο του 2013, με τα πρώτα 9 παιδιά του Συλλόγου. Από το Νοέμβριο του 2016 το Κέντρο λειτουργεί συστηματικά με 17 παιδιά και εφήβους με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, περιστασιακά δε υποστηρίζει και αλλά άτομα.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται στο Κέντρο, στοχεύουν στην ανάπτυξη της λειτουργικότητας των ατόμων σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Ο  σχεδιασμός τους επιτελείται από την διεπιστημονική ομάδα (Παιδοψυχιάτρος, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Ειδική Παιδαγωγός, Θεραπευτές, Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής). Το προσωπικό του Κέντρου συμπληρώνεται από Υπεύθυνη Συντονισμού του Κέντρου, Νοσηλευτή, Εκπαιδευτές-Φροντιστές, Οδηγό, Συνοδηγό και Γραμματέα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο ΚΔΗΦ «ΣΥΖΩΗ» είναι:

Α. Βασικές υπηρεσίες:

 • Προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας-προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής ζωής
 • Τεχνικές εναλλακτικής επικοινωνίας
 • Πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής
 • Πρόγραμμα οπτικής εκπαίδευσης για άτομα με υπολειπόμενη όραση
 • Ειδική φυσική αγωγή (βασική άσκηση)
 • Εργοθεραπεία
 • Φυσιοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία (βασικές υπηρεσίες)
 • Ατομική & ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Ψυχοσυναισθηματική στήριξη οικογενειών
 • Δράσεις κοινωνικοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης
 • Εκπαιδευτικές εξορμήσεις (Πολιτιστικές, Ψυχαγωγικές, Αθλητικές, Κοινωνικές)
 • Μεταφορά των εκπαιδευομένων από τα σπίτια τους προς το Κέντρο και αντίστροφα
 • Κατασκηνωτικό πρόγραμμα (διαμορφωμένο για τους εκπαιδευομένους του Κέντρου)
 • Προγράμματα εθελοντισμού

Β. Ενισχυτικές υπηρεσίες:

 • TEACCH (παιδαγωγικό δομημένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για άτομα με απώλεια όρασης)
 • Προετοιμασία για το σύστημα γραφής ανάγνωσης Braille
 • Πρόγραμμα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (S.I.)
 • Πρόγραμμα Οπτικής Διέγερσης (Snoezelen)
 • Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής
 • Λογοθεραπεία (ειδικές ενισχυτικές υπηρεσίες)
 • Μουσικοθεραπεία (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο)
 • Εκπαιδευτική κηπουρική
 • Θεραπευτική ιππασία
 • Θεραπευτική κολύμβηση
 • Δράσεις προεπαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Ειδικά προγράμματα ομαδικής φυσικής αγωγής
 • Ειδικά προγράμματα ψυχοσυναισθηματικής στήριξης οικογενειών
 • Πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης-ένταξης με συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης

 

Από τον Νοέμβριο 2016 η Πράξη «ΚΔΗΦ – Συζωή» με Κωδικό ΟΠΣ 5001732 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Για internet Sticker_EKT_GR_HighRes ΜΕ τη συγχρηματοδότηση

Έχουμε ανάγκη από την υποστήριξη φορέων και συνανθρώπων μας, για να εξασφαλίσουμε την οικονομική αυτοτέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία του χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.