ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το βασικό κτίριο του Συλλόγου βρίσκεται στην οδό Ροδοπόλεως 5 (στο τέρμα της οδού Πόντου) στην Καλαμαριά. Σ’ αυτό στεγάζεται:

  • Η έδρα του Συλλόγου
  • Η έδρα Πρώιμης Παρέμβασης βρεφών και παιδιών με διαταραχές όρασης
  • Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ατόμων με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ».
    kentro- prosopsi

Τον Απρίλιο του 2008 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς προχώρησε ομόφωνα στην παραχώρηση οικοπέδου 376 τ.μ. στον Σύλλογό μας για την ανέγερση και λειτουργία του Κέντρου.

Τον Νοέμβριο του 2010 ξεκίνησε η ανέγερση του Κέντρου, που ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2012 χάρη στις γενναιόδωρες δωρεές της κυρίας Λευκοθέας Μάτη και του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης & Εταιρειών Εμπορίας Καπνού, οι οποίοι ενίσχυσαν τις προσπάθειές μας και στην προμήθεια του βασικού εξοπλισμού του.

Τον Ιανουάριο του 2013 ξεκίνησε τη λειτουργία του πιλοτικά, με τα πρώτα 9 παιδιά του Συλλόγου. Σήμερα που διανύουμε τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας, από τα προγράμματα του Συλλόγου που υλοποιούνται στο Κέντρο ωφελούνται 25 βρέφη, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες με διαταραχές όρασης & πρόσθετες αναπηρίες, 46 γονείς και πολλά άτομα του ευρύτερου οικογενειακού τους περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας.kentro- plaino

Τον Νοέμβριο του 2016 η Πράξη «ΚΔΗΦ – Συζωή» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 500173.

 

Για internet Sticker_EKT_GR_HighRes ΜΕ τη συγχρηματοδότηση