ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


Άλλοι στόχοι μας είναι . . .

Λειτουργία ομάδας γονέων, με σκοπό την επικοινωνία και την ψυχολογική στήριξη των γονέων παιδιών με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες

Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με συμμετοχή όλων των μελών των οικογενειών και φίλων του Συλλόγου.

Η εξεύρεση και η εκπαίδευση εθελοντών που μπορούν να υποστηρίξουν τα βοηθούμενα άτομα και τα προγράμματα του Συλλόγου.

Η ίδρυση θερινής κατασκήνωσης για τα παιδιά μας.

Η ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, με την έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών εντύπων, προβολή μέσα από ειδικές εκπομπές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις, οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων δημοσίων εκδηλώσεων.

Η συνεργασία με επιστημονικές ειδικότητες, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, οφθαλμίατροι, ψυχίατροι, ορθοπεδικοί και άλλες ιατρικές ειδικότητες.

Η υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικούς φορείς, ειδικούς επιστήμονες, όσο και με άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς και δίκτυα οργανώσεων αναπήρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην υποστηριζόμενη διαβίωση

Απώτερος στόχος είναι, μικρές ομάδες από τα μεγαλύτερα παιδιά του Συλλόγου να εκπαιδεύονται στην ημιαυτόνομη διαβίωση, μακριά από τους γονείς τους, σε ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, από εξειδικευμένους εκπαιδευτές, κάθε Σαββατοκύριακο.

Τα οφέλη του προγράμματος για μεν τα παιδιά θα είναι η αυτονόμηση, η κοινωνικοποίηση και η ψυχαγωγία, για δε τις οικογένειες θα είναι περισσότερος ελεύθερος χρόνος, σε συνδυασμό με την αίσθηση ασφάλειας για το παιδί.