Η «Συζωή» ανάμεσα στις ΜΚΟ με την υψηλότερη βαθμολογία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Χαρτογράφησης και Αξιολόγησης Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων «ΘΑΛΗΣ ΙΙ» η «ΣΥΖΩΗ» αξιολογήθηκε στις κατηγορίες ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ/ΕΝΤΑΞΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ, με κριτήρια αξιολόγησης: Αποτελεσματικότητα, Οργάνωση, Διαφάνεια, λαμβάνοντας σε όλες τις κατηγορίες 4 ΑΣΤΕΡΙΑ και κατάταξη ανάμεσα στις ΜΚΟ με την υψηλότερη βαθμολογία τόσο στο ποσοτικό όσο και στο ποιοτικό σκέλος της αξιολόγησης.
Το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ ΙΙ» υλοποιείται από το 2018 από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση HIGGS. Αποσκοπεί σε µια συνεχή χαρτογράφηση των οργανώσεων του Τρίτου Τοµέα και στη δημιουργία ενός αξιόπιστου αρχείου ΜΚΟ ανά κατηγορία δραστηριοποίησης. Με το πέρας δυο και πλέον ετών από την έναρξή του, η Ερευνητική Οµάδα του Προγράµµατος κατέγραψε πάνω από 750 ενεργές οργανώσεις σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.