Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η «Συζωή» Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες, προσκαλεί άτομα με διαταραχές όρασης σε συνδυασμό με πρόσθετες αναπηρίες να υποβάλουν αίτηση για παροχή υπηρεσιών Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «ΣΥΖΩΗ».

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, στις 14:00

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέσα σε φάκελλο στη γραμματεία του ΚΔΗΦ «Συζωή» ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση με τη Γραμματεία της «Συζωής»

Δείτε (και κατεβάστε) αναλυτικά:

Την Πρόσκληση αναλυτικά

Την Αίτηση ωφελουμένων

Την Υπεύθυνη δήλωση