Η «Συζωή» γίνεται πιο «πράσινη»

Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Συζωή» έγινε πιο «πράσινο» αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης όλων των λαμπτήρων φωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας led και των μηχανισμών ελέγχου θερμοκρασίας με νέους ψηφιακής τεχνολογίας.

Με τον τρόπο αυτό προσβλέπουμε στη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Κέντρου αλλά με αρκετά μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, η οποία θα έχει οφέλη τόσο στον ίδιο το Σύλλογο όσο και στο Περιβάλλον.

   

Η κίνηση αυτή είναι ενταγμένη στις δράσεις της «Συζωής» για προσέγγιση και διάδοση των 17 στόχων του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και συγκεκριμένα των στόχων 7, 13, 11, 12.
Η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ στήριξε με ενθουσιασμό την ιδέα μας και με την οικονομική της δωρεά βοήθησε στην υλοποίησή της. Την ευχαριστούμε πολύ που στέκεται δίπλα μας στα μικρά και μεγάλα σχέδιά μας!