Πρωτόκολλα ασφαλείας στη «Συζωή»

Μετά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας προετοιμασίας όλων των ανθρώπων της «Συζωής» για σωστή και ασφαλή λειτουργία καθώς και θωράκιση του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Συζωή» απέναντι στη μετάδοση του covid-19. Πρωτόκολλα ασφαλείας εναρμονισμένα με τις τελευταίες πάντα οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενημέρωση εργαζομένων και οικογενειών ωφελουμένων, μέσα ατομικής υγιεινής, προσεκτική καθαριότητα χώρων και αντικειμένων, διενέργεια τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού covid-19, προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για την δωρεάν διενέργεια του μοριακού τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού covid-19 σε όλους τους ωφελούμενους και το προσωπικό του Κέντρου.