Η «Συζωή» συμμετέχει …

Στη φετινή σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «17 Μέρες 17 Στόχοι» που υλοποιείται από 18/09 μέχρι 04/10 στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους», τα παιδιά και οι εργαζόμενοι της «Συζωής» παρουσιάζουν την υιοθέτηση του στόχου 13 (Δράση για το Κλίμα).

Από το 2016, στο Κέντρο πραγματοποιούνται καθημερινά δράσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την υιοθέτηση προσαρμοσμένων πρακτικών από άτομα με τη συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία με αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος.

Ορισμένες από αυτές τις δράσεις είναι:

  • Ανακύκλωση διαφόρων υλικών για παράδειγμα χαρτί, πλαστικό, μπαταρίες. Οι «απτικοί κάδοι ανακύκλωσης» είναι ειδικά σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι με υλικά διαφορετικών υφών και χρωμάτων ώστε τα παιδιά μας με πολλαπλές αναπηρίες και τύφλωση να μπορούν να εντοπίζουν και να αντιλαμβάνονται τον κατάλληλο κάδο και να αποθέτουν το κάθε υλικό προς ανακύκλωση. Η ανακύκλωση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πρόγραμμα περιορισμένης διάρκειας αλλά είναι σταθερά ενταγμένο μέσα στην καθημερινότητα του Κέντρου. Τα παιδιά το έκαναν βίωμα και, με την προτροπή του προσωπικού της «Συζωής», το έχουν μεταφέρει και το υλοποιούν στα σπίτια τους με όλη την οικογένειά τους.

 

  • Περιορισμός της πλαστικής σακούλας και υποστήριξη της χρήσης επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας. Καθημερινά, στις εξωτερικές αγορές που γίνονται από τα παιδιά στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης και της αυτονομίας, χρησιμοποιούνται επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.

  • Εμπειρίες κηπουρικής όπου τα παιδιά φροντίζουν και ποτίζουν τα λουλούδια και τα φυτά που τα ίδια έχουν φυτέψει στο πλαίσιο της εργοθεραπείας και της δημιουργικής απασχόλησης.

Οι άνθρωποι της «Συζωής» αγαπούν τη ζωή, αγαπούν το περιβάλλον, αγαπούν τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και συνεχίζουν το έργο τους.