1 χρόνος «Συζωής» στο «ErISFaVIA»

Ύστερα από 13 χρόνια λειτουργίας και εξέλιξης του εκπαιδευτικού υποστηρικτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης για βρέφη και παιδιά με διαταραχές όρασης, του μοναδικού σε ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα, ο Σύλλογος «Συζωή» συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο 2019 στο ευρωπαϊκό δίκτυο ErISFaVIA το οποίο έρχεται να ενισχύσει διακρατικές συνεργασίες στον σημαντικό τομέα της Πρώιμης Παρέμβασης στο χώρο της οπτικής αναπηρίας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης για Οικογένειες Παιδιών με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες» με το ακρωνύμιο «ErISFaVIA» (Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities) εγκρίθηκε από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Erasmus+ (Key Action 2) και έχει περίοδο υλοποίησης τρία χρόνια. Τον σχεδιασμό και το ρόλο του συντονιστή φορέα έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Πρόκειται για μια κοινοπραξία δέκα φορέων-οργανισμών (τρία Πανεπιστήμια, δυο ειδικά Σχολεία για άτομα με οπτική αναπηρία και πέντε μη κερδοσκοπικοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί για άτομα με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες) από πέντε χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Τουρκία, Κύπρο, Γερμανία και Κροατία). Ειδικότερα, από την Ελλάδα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (συντονιστής) και οι Σύλλογοι Γονέων «Αμυμώνη» και «Συζωή», από τη Ρουμανία το Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai και το ειδικό Σχολείο «Liceul Special pentru Deficienti de Vedere», από την Τουρκία το Πανεπιστήμιο Istanbul Medeniyet και ο Σύλλογος Γονέων «Ayse Nurtac Sozbir Gunebakan», από την Κύπρο το Σχολείο Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας», από τη Γερμανία το Ινστιτούτο «Blindenistitut Munchen» και από την Κροατία το Ινστιτούτο «Mali dom».

Το ανθρώπινο δυναμικό της κοινοπραξίας αποτελείται κυρίως από ερευνητές και επαγγελματίες που συνδυάζουν γνώση και εμπειρία σχετικά με την Πρώιμη Παρέμβαση και Εκπαίδευση παιδιών με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, που πλαισιώνονται από γονείς εκπροσώπους των Συλλόγων οι οποίοι συμμετέχουν.

 

Οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα του προγράμματος ErISFaVIA περιλαμβάνουν:

 • ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης,
 • βελτίωση ικανοτήτων των επαγγελματιών,
 • υποστήριξη οικογενειών παιδιών με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.

 

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος ErISFaVIA είναι:

 • Ανάπτυξη εμπλουτισμένου και ενημερωμένου εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες που απασχολούνται σε προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης,
 • Προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων, Σχολείων, Ινστιτούτων και Συλλόγων οικογενειών που έχουν παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες,
 • Επισήμανση και καταγραφή βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.

 

Επιπλέον, πολλά από τα εκπαιδευτικά προϊόντα και εργαλεία που θα προκύψουν από τη λειτουργία του προγράμματος θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή του πύλη ως εκπαιδευτικές πηγές ανοικτής πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό οι επαγγελματίες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τα αξιοποιούν με σκοπό να βελτιώσουν και εξελίξουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές, τις πρακτικές, τις μεθόδους και τις τεχνικές τους.

 

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος ErISFaVIA πραγματοποιήθηκε πριν από ένα χρόνο στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε ο βασικός σχεδιασμός και οι ρόλοι που θα αναλάβουν οι συμμετέχοντες, ενώ σχεδιάστηκαν και οι επόμενες συναντήσεις. Βέβαια η πανδημία λόγω Covid-19 τροποποίησε αρκετά τις σχεδιασμένες επισκέψεις και συναντήσεις, χωρίς όμως να κάμψει το ηθικό και την προετοιμασία των εταίρων. Ο τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας υποστηρίχτηκε κυρίως με διαδικτυακά εργαλεία και έχει παραχθεί πολύ νέο υλικό το οποίο θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια.

 

Επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος στο facebook εδώ

 

 

Η «Συζωή» λειτουργεί στη βόρεια Ελλάδα το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για βρέφη και παιδιά μέχρι 6 ετών με διαταραχές όρασης, από την πρώτη μέρα ίδρυσης του Συλλόγου το φθινόπωρο του 2016.

Το μοντέλο Πρώιμης Παρέμβασης που εφαρμόζει η «Συζωή» έχει επίκεντρο την οικογένεια, γι’ αυτό υλοποιείται στο σπίτι του κάθε παιδιού με την υποστήριξη και συμμετοχή των γονέων ή ανθρώπων του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος που συμμετέχουν στην ανατροφή του. Τα άμεσα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού ήταν τόσο η βελτίωση των δεξιοτήτων και της λειτουργικότητας των παιδιών με διαταραχές όρασης, όσο και η ενδυνάμωση των οικογενειών που συμμετείχαν. Μέχρι σήμερα η «Συζωή» μέσω του προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης έχει εξυπηρετήσει με πολύ θετικά αποτελέσματα 43 οικογένειες από όλη τη βόρεια Ελλάδα και συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών με μεγαλύτερη εμπειρία και διάθεση για κάλυψη περισσότερων αναγκών.

 

Με τη συμμετοχή μας στο διακρατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ErISFaVIA δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους της «Συζωής»:

 • να έρθουν σε επαφή με άλλους επαγγελματίες, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς,
 • να ανταλλάξουν χρήσιμες πληροφορίες που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία τους,
 • να παράγουν νέα εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό,
 • να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα φέρνοντας περισσότερη ειδική γνώση στο χώρο μας, χαράζοντας νέους δρόμους στον τομέα της εκπαίδευσης σε παιδιά της κρίσιμης ηλικιακής ομάδας 0-6 και στον τομέα της υποστήριξης των οικογενειών τους,
 • να στήσουν νέες συνεργασίες προς όφελος πάντα των βρεφών και παιδιών με αναπηρία όρασης.