Έργο της «Συζωής» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Στηρίζω»

Το έργο της «Συζωής» με τίτλο: «Γνώση και Ευαισθητοποίηση με στόχο την Κοινωνική Συνοχή» εγκρίθηκε για ένταξη και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Στηρίζω» του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης).

Το έργο αυτό θα δώσει στο Σύλλογό μας τη δυνατότητα να προχωρήσει σε:

  • Ενδυνάμωση και επιμόρφωση επαγγελματιών από τον χώρο της αναπηρίας όρασης
  • Ενδυνάμωση και επιμόρφωση γονέων
  • Ευαισθητοποίηση ατόμων από την εκπαιδευτική κοινότητα σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας
  • Δημιουργία Δικτύου ευαισθητοποιημένων εθελοντών και ενεργών μαθητών σε θέματα κοινωνικής στήριξης ατόμων με αναπηρία