Έργο της «Συζωής» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Νεανικές Δράσεις»

Το έργο της «Συζωής» με τίτλο: «Δημιουργία Δικτύου Επιστημόνων Ενημερωμένων για την Εκπαίδευση βρεφών και παιδιών με τύφλωση στη Περιφερειακή Ενότητα  Θεσσαλονίκης» εγκρίθηκε για ένταξη και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Νεανικές Δράσεις» του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Το έργο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα:

  • να δημιουργηθεί νέο ενημερωτικό υλικό σχετικά με την Πρώιμη Παρέμβαση για βρέφη και παιδιά με διαταραχές όρασης στη βόρεια Ελλάδα
  • να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από ενημερωμένους επιστήμονες σε βασικές κλινικές νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης οι οποίοι θα ενισχύσουν τη διάδοση του προγράμματος σε νέες οικογένειες