Προκήρυξη θέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, Εργοθεραπευτή και Ψυχολόγου στο ΚΔΗΦ «ΣΥΖΩΗ»

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ» προκηρύσσει θέσεις Κοινωνικού Λειτουργού, Εργοθεραπευτή και Ψυχολόγου για απασχόληση στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ» στην Καλαμαριά.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ

  • Αναγνωρισμένο πτυχίο αντίστοιχης Σχολής για κάθε ειδικότητα
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Εμπειρία σε παιδιά με διαταραχές όρασης ή με πολλαπλές αναπηρίες
  • Προϋπηρεσία σε χώρους με πολλαπλές αναπηρίες
  • Επάρκεια γραφής Braille
  • Γνώση αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας)
  • Συστάσεις
  • Για την θέση Εργοθεραπευτή θα προτιμηθεί ειδίκευση στην «αισθητηριακή ολοκλήρωση»

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail του Συλλόγου: syzoiorg@gmail.com μέχρι 28 Νοεμβρίου 2018

 

Η λειτουργία του «ΚΔΗΦ-ΣΥΖΩΗ» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».