Προκήρυξη θέσης «Βοηθητικού Προσωπικού» για το ΚΔΗΦ «ΣΥΖΩΗ»

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ» προκηρύσσει θέση «Βοηθητικού Προσωπικού» για απασχόληση στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «ΣΥΖΩΗ» για άτομα με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, στην Καλαμαριά.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ

  • Πιστοποιημένο δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) με τίτλο σπουδών «Προσχολικής Αγωγής & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» ή συναφούς τμήματος
  • Τίτλο σπουδών που πιστοποιεί την επάρκεια ως «βοηθός νοσηλευτή»
  • Εμπειρία σε παιδιά με διαταραχές όρασης ή με πολλαπλές αναπηρίες
  • Προϋπηρεσία σε χώρους με πολλαπλές αναπηρίες
  • Συστάσεις
  • Γνώση ξένων γλωσσών (κατά προτίμηση αγγλικά)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail του Συλλόγου: syzoiorg@gmail.com
Προθεσμία αποστολής βιογραφικών έως 16 Μαρτίου 2018