Οι φίλοι που στηρίζουν τον «3ο Σύζαθλο»

Ευχαριστούμε όλους τους φίλους, εταιρείες και ιδιώτες, που στηρίζουν και πάλι την προσπάθεια της «Συζωής», αυτή την φορά στην διοργάνωση του «3ου Σύζαθλου»: