Η «ΣΥΖΩΗ» πάει κατασκήνωση

Από 5 μέχρι 14 Ιουλίου οι εκπαιδευόμενοι της «Συζωής» συμμετείχαν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Το ιδιαίτερο πρόγραμμα της ομάδας της «ΣΥΖΩΗΣ» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από συνεργάτες του Συλλόγου και εθελοντές και έδωσε πολύ μεγάλη χαρά στα 13 παιδιά μας που συμμετείχαν. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της περιόδου αυτής προσαρμόστηκε στις ανάγκες και στην ημερήσια φροντίδα των παιδιών και αποτέλεσε προέκταση του ετήσιου προγράμματός τους και συνέχιση των εκπαιδευτικών τους στόχων.

Οι γονείς της «Συζωής» ευχαριστούμε το αρμόδιο Υπουργείο, την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, τον Δήμο Πολυγύρου και όλους αυτούς τους ανθρώπους που φρόντιζαν τα παιδιά μας αυτές τις 10 ημέρες.