Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η «ΣΥΖΩΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, προσκαλεί άτομα με διαταραχές όρασης σε συνδυασμό με πρόσθετες αναπηρίες να υποβάλουν αίτηση για παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «ΣΥΖΩΗ».

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 4 / 11 / 2016 και ώρα 14.00

 

Η Προκήρυξη αναλυτικά

Αίτηση ωφελουμένων

Υπεύθυνη δήλωση