Η «Αμυμώνη» στο Μουσείο Ύδρευσης με την ομάδα «dot2dot»

Μια από τις πολλές εξορμήσεις των παιδιών της «Αμυμώνης Θεσσαλονίκης» πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Μουσείο Ύδρευσης της πόλης μας, υπό την καθοδήγηση και τον σχεδιασμό της ομάδας «dot2dot«.

Σε συνέχεια της μεταξύ μας συνεργασίας, η ομάδα «dot2dot» σχεδίασε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για τα παιδιά μας με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες και το προσάρμοσε στις δικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Έτσι τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν το ταξίδι που κάνει το νερό από τις πηγές του μέχρι τις βρύσες μας, να έλθουν σε επαφή με τις μηχανές που είναι υπεύθυνες για την παροχή νερού στα σπίτια μας και να παίξουν με το νερό στην αυλή του μουσείου.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε ζωγραφίζοντας όλοι μαζί με αφορμή τα ερεθίσματα που προσέλαβαν.

[soliloquy slug="water-museum"]

Ευχαριστούμε πολύ τις φίλες μας της ομάδας «dot2dot» για την υποστήριξή τους στο έργο μας.