Το κτίριο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας «Η ΑΜΥΜΩΝΗ» συμμετέχει στο Open House Thessaloniki 2013

Το κτίριο της «ΑΜΥΜΩΝΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» συγκαταλέγεται στα 67 δημόσια και ιδιωτικά κτίρια που συμμετέχουν στο Open House Thessaloniki 2013, ανοίγοντας τις πύλες τους για ξεναγήσεις στο κοινό δωρεάν, με εκθέματα τα ίδια τα κτίρια και την αρχιτεκτονική τους.

Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013, 10.00 – 14.00, Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά.

Το πρόγραμμα του Open House Thessaloniki υπάρχει και σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα:

http://www.openhousethessaloniki.gr/gr/openhouse/buildings_maps/