Πρόσκληση εγγραφής παιδιών με τύφλωση & πρόσθετες αναπηρίες στα προγράμματα του Κέντρου Διημέρευσης «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»

«Η ΑΜΥΜΩΝΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ενεργώντας ως ανάδοχος της πράξης:

«Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοηθείας»

καλεί γονείς που έχουν παιδιά με τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες από 7 μέχρι 20 ετών και ενδιαφέρονται για να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους τα προγράμματα του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Η ΑΜΥΜΩΝΗ», να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Κέντρο «Η ΑΜΥΜΩΝΗ».

Η αίτηση θα δίδεται στους ενδιαφερομένους από τη γραμματεία του Κέντρου, Ροδοπόλεως 5 & Πόντου, Καλαμαριά, όπου μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να κατατίθενται στη γραμματεία του Κέντρου από 3 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2013, ώρες 9.00 με 12.00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310460777, 2310905781, 6973848178.


Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.