Αν θέλετε να γίνετε υποστηρικτές του Συλλόγου, μπορείτε να . . .

γνωστοποιήσετε την ύπαρξη και τις δράσεις του Συλλόγου σε οικογένειες που έχουν παιδί με τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες, ή στο άμεσο περιβάλλον σας.

προτείνετε σημεία για διανομή ενημερωτικών εντύπων του Συλλόγου, ή ιστοσελίδες για δημιουργία hyperlink προς την δική μας

προσφέρετε βοήθεια και υπηρεσίες εθελοντικά

συμμετέχετε ενεργά στις εκδηλώσεις του Συλλόγου

διαδώστε τις εκδηλώσεις του Συλλόγου

γραφτείτε ως φίλος-μέλος του Συλλόγου

στηρίξετε οικονομικά τις προσπάθειές μας

   – με κατάθεση χρηματικού ποσού σε κάποιο λογαριασμό του Συλλόγου

       Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς: 5269-034413-301

( SWIFT: PIRBGRAA  /  IBAN: GR98 0172 2690 0052 6903 4413 301)

       Αριθμός λογαριασμού Εθνικής τράπεζας: 210/481209-31

(SWIFT: ETHNGRAA  /  IBAN: GR35 0110 2100 0000 2104 8120 931)

       Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Eurobank: 0026.0118.47.0200587875

 

(σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σύλλογο για να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να σας στείλουμε την απόδειξη και τη βεβαίωση αποδοχής δωρεάς)