ΣΥΖΑΘΛΟΣ

Ο «ΣΥΖΑΘΛΟΣ» είναι ο ξεχωριστός, μεγάλος αγώνας βουνού της Θεσσαλονίκης.

Συμβολίζει τον μεγάλο, αδιάκοπο αγώνα των οικογενειών της «Συζωής».

Μάθετε περισσότερα