ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η «ΣΥΖΩΗ» είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο φιλανθρωπικού χαρακτήρα αναγνωρισμένο σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10799/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 8250).

Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007  με έδρα την Καλαμαριά .

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από τις Υπηρεσίες Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των Δυο Φύλων του Δήμου Καλαμαριάς.

Ο Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό 02202ΣΥΝ12046Ο38Ν-0933 και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμό 02202ΣΥΝ12046Ο38Ν-0851.

Έχει ειδική πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας (ΦΕΚ2978Β’ / 16-11-2016 )

Οι σκοποί του Συλλόγου μας είναι . . .

  • Η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες
  • Η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους
  • Η όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους
  • Η προάσπιση και η θεσμική κατοχύρωση των συνταγματικών δικαιωμάτων τους
  • Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την πρόληψη και την ιατρική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
  • Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για την πολυσύνθετη αυτή αναπηρία

 

 

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Συλλόγου είναι:

  • Πειραιώς: 5228-090701-851, IBAN: GR6701722280005228090701851 (BIC: PIRBGRAA)
  • Εθνική: 210/481209–31, IBAN: GR3501102100000021048120931 (BIC: ETHNGRAA)
  • Eurobank: 0026.0118.47.0200587875, IBAN: GR5102601180000470200587875 (BIC: ERBKGRAA)

Δικαιούχος: «ΣΥΖΩΗ»