ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ των ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Η Εκπαίδευση των ατόμων με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες αποτελεί τον βασικότερο λόγο ύπαρξης του Συλλόγου. Οι μεγάλες απαιτήσεις που επιβάλλει η σύνθετη αυτή αναπηρία και η αδυναμία του εκπαιδευτικού μας συστήματος να ανταποκριθεί σωστά σε αυτές, μας οδήγησε στην αναζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά διαμορφωμένων για τις δυσκολίες των παιδιών μας.

Όλοι οι γονείς του Συλλόγου γνωρίζουν ότι με τη σωστή εκπαίδευση τα παιδιά μας δεν θα θεραπευτούν. Θα μάθουν όμως να ζούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα, πιο ποιοτικά, πιο ανθρώπινα.

Μέχρι σήμερα, στοχεύοντας την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών, διακρίνουμε δυο ηλικιακές ομάδες με τα αντίστοιχα σ’αυτές εκπαιδευτικά πλαίσια:

Πρώιμη Παρέμβαση (από 0 μέχρι 6 ετών)

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (μεγαλύτερα των 7 ετών)