6ος Σύζαθλος – οι εγγραφές συνεχίζονται

Οι άνθρωποι της «Συζωής» ευχαριστούμε όλες και όλους που έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν στον 6ο Σύζαθλο.

Οι εγγραφές συνεχίζονται στην ιστοσελίδα Εγγραφές-Επικοινωνία – Σύζαθλος (syzoi.gr)

ή στο facebook (8) 6ος ΣΥΖΑΘΛΟΣ | Facebook