Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – Συζωή»  με αριθμό ΟΠΣ 5001732

prosorinos-pinakas-katataxis-ofeloumenon