Ημερήσια αρχεία: 31 Μαρτίου 2015


Στις 30 Μαρτίου 2015, άνθρωποι του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποίησαν προγραμματισμένη επίσκεψη στο χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας «ΑΜΥΜΩΝΗ» ενημέρωσαν τους εργαζομένους για θέματα πρόληψης μετάδοσης ασθενειών και τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής σε χώρους όπου βρίσκονται πολλά άτομα, ιδιαίτερα άτομα με ευαισθησία όπως τα παιδιά της «Αμυμώνης».

Το ΚΕΕΛΠΝΟ ενημερώνει την «ΑΜΥΜΩΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»